Uregelmæssige Verber Liste

Alfabetiske liste af uregelmæssige verber på dansk:

Infinitiv Præsens (Nutid) Imperfektum (Datid) Perfektum (Førnutid)
at bedebederbadhar bedt
at betydebetyderbetødhar betydet
at bidebider bed har bidt
at binde binder bandt har bundet
at blive bliver blev er blevet
at briste brister brast er bristet
at bryde bryder brød har brudt
at burde bør burde har burdet
at byde byder bød har budt
at bære bærer bar har båret
at drage drager drog er draget
at drikke drikker drak har drukket
at drive driver drev har drevet
at falde falder faldt er faldet
at fare farer for er faret
at finde finder fandt har fundet
at flyde flyder flød har flydt
at flyve flyver fløj har fløjet
at fortryde fortryder fortrød har fortrudt
at fryse fryser frøs har frosset
at fyge fyger føg har føget
at få får fik har fået
at gide gider gad har gidet
at give giver gav har givet
at glide glider gled er gledet
at gnide gnider gned har gnedet
at gribe griber greb har grebet
at græde græder græd har grædt
at gyde gyder gød har gydt
at gyse gyser gøs har gyst
at gælde gælder gjaldt har gjaldt
at gå går gik er gået
at have har havde har haft
at hedde hedder hed har heddet
at hive hiver hev har hevet
at hjælpe hjælper hjalp har hjulpet
at holde holder holdt har holdt
at hænge hænger hang har hængt
at jage jager jog har jaget
at klinge klinger klang har klinget
at knibe kniber kneb har knebet
at komme kommer kom er kommet
at krybe kryber krøb er krøbet
at kunne kan kunne har kunnet
at kvæde kvæder kvad har kvædet
at lade lader lod har ladet
at le ler lo har leet
at lide lider led har lidt
at ligge ligger har ligget
at lyde lyder lød har lydt
at lyve lyver løj har løjet
at lægge lægger lagde har lagt
at løbe løber løb er løbet
at måtte måtte har måttet
at nyde nyder nød har nydt
at nyse nyser nøs har nyst
at pibe piber peb har pebet
at ride rider red har redet
at rive river rev har revet
at ryge ryger røg har røget
at se ser har set
at sidde sidder sad har siddet
at skride skrider skred er skredet
at skrige skriger skreg har skreget
at skrive skriver skrev har skrevet
at skulle skal skulle har skullet
at skyde skyder skød har skudt
at skære skærer skar har skåret
at slibe sliber sleb har slebet
at slide slider sled har slidt
at slå slår slog har slået
at smide smider smed har smidt
at snyde snyder snød har snydt
at sove sover sov har sovet
at spinde spinder spandt har spundet
at springe springer sprang er sprunget
at sprække sprækker sprak er sprukket
at stige stiger steg er steget
at stikke stikker stak har stukket
at stinke stinker stank har stinket
at stjæle stjæler stjal har stjålet
at stryge stryger strøg har strøget
at stå står stod har stået
at svide svider sved har svedet
at svinde svinder svandt er svundet
at synge synger sang har sunget
at synke synker sank har sunket
at sælge sælger solgte har solgt
at tage tager tog har taget
at tie tier tav har tiet
at træffe træffer traf har truffet
at trække trækker trak har trukket
at turde tør turde har turdet
at tvinge tvinger tvang har tvunget
at ville vil ville har villet
at vinde vinder vandt har vundet
at vride vrider vred har vredet
at være er var har været
at æde æder åd har ædt

Om MiniDansk

MiniDansk er en simpel hjemmeside til at hjælpe alle danske elever lære de uregelmæssige verber.

Om mig

Hej! Jeg hedder Ewa og er en polsk kvinde. Jeg kom til Danmark i 2013. Nu går jeg på sprogskole og arbejder som computer gafiker. Jeg er gift med en dansk mand og en mor til en lille pige. I min fritid, nyder jeg at læse, bage og løse gåder. Jeg elsker også at rejse.

Har du fundet en fejl? Har du kommentar? Skriv til mig!

Anerkendelse

Skabelon er fra HTML5UP, og billeder er fra Ingiamge

Tip mig

Du kan køber en kop kaffe til mig, hvis du kan godt lide MiniDansk.dk =)